VÕTMED KÄTTE LAHENDUSED ÜLE EESTI

Meeldiv ja jätkusuutlik koostöö — eramajade ehitus ühe teenusepakkujaga algusest lõpuni.

  • Koostame kõik vajalikud hinnakalkulatsioonid.
  • Konsulteerime kõikvõimalikes ehitusküsimustes.
  • Teeme koostööd arhidektide ja projekteerijatega.
  •  Leiame erapooletu eksperdi, kes teostab objektil omanikujärelvalvet.
  • Ehitustööde lõppemisel on olemas nõuetele vastav dokumentatsioon.
  • Taotleme kõik vajalikud load ehituseks.

AKS Ehitusjuhtimine OÜ pakub oma klientidele terviklikku võtmed kätte maja lahendust. Maja ehituse juures on oluline, et tööd saaks tehtud kvaliteetselt ja soovitud tähtajaks. Seetõttu on kõige mõistlikum tellida võtmed kätte lahendus, mis tähendab, et on üks peatöövõtja, kes kontrollib kogu ehituse kulgu ja tagab selle, et kõik tööd oleks tehtud vastavalt nõuetele ja tähtaegadele. See välistab võimaluse, et iga uus töövõtja hakkab tooma põhjuseid, miks ei saa tema oma tööd õigel ajal alustada ja eelnevad tööd on puudulikult tehtud. Kuna peatöövõtja, kui kogu ehituse projektijuht, vastutab kogu protsessi eest, on tema huvi, et valmis maja üle andes ei esineks puudusi ei kvaliteedis ega dokumentatsioonis.